ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Návěstidla:

Odpověď
Ano.
Odpověď
Ano, všechna návěstidla v našem sortimentu mají tyto certifikáty:

  • Typový certifikát - osvědčení typové způsobilosti od úřadu pro civilní letectví ČR
  • Typový certifikát - súhlas na použitie leteckého pozemného zaradianeia v civilnom letectve SR
  • Osvědčení - od ministerstva obrany o uznání způsobilosti typu
Odpověď
12 V, 24 V, 48 V nebo 100-240 V
Odpověď
  • Nízká svítivost D860 a RTO - CYKY-J 3x1,5 nebo CYKY-J 3x2,0, podle délky napájecího kabelu
  • Střední červená/bílá návěstidla: D564, D664, BT2100 - 14 AWG 3-5 vodičů nebo YSLYCY-JZ 5x1,5
  • Pro střední duální návěstidla: D1RW, D1CW, BT3100 - 14/16 AWG 5 vodičů nebo YSLYCY-JZ 7x1,5
  • FG2001B, FG2006B a FG3001B mají svůj speciální kabel, potřebnou délku je nutné objednat spolu s návěstidlem
Odpověď
Nemusí, ale i z důvodu možného mechanického poškození doporučujeme. Mají mít i ochranu proti UV záření a tepelnému opotřebení. Doporučuje se kabely vést trubkou nebo chráničkou.
Odpověď
Podle leteckého předpisu L14 hlava 6/EASA CS-ADR-DSN:

  • Nízká svítivost - pokud je objekt méně rozsáhlý a jeho výška nad úrovní okolního terénu je menší než 45 m
  • Střední svítivost - výška objektu nebo skupiny budov s výškou od 45 m a nepřevyšující 150 m
  • Vysoká svítivost - objekty vyšší než 150 m nad úrovní okolního terénu

O použitém typu rozhodne vždy Úřad pro civilní letectví nebo Letecký úrad SR. Pokud se na opravě označovaného objektu neprovádí generální oprava pouze nahrazují stávající návěstidla je možné použít návěstidla stejného typu.
Odpověď
Pakliže se jedná o výměnu za stejný typ svítivosti návěstidel, není potřeba.
(Např: Nízká svítivosti za nízkou svítivost - nová letecká světla)
Odpověď
Návěstidla mají zabudovanou přepěťovou ochranu, ale dodatečná ochrana se doporučuje, protože se obvykle návěstidla umísťují na nejvyšším místě označovaného objektu.
Odpověď
U nízkých svítivostí to bohužel není možné, ale jejich životnost 100 000 hodin vynahrazuje tento handicap. Všechna ostatní návěstidla mají výměnné zdroje formou náhradního dílu.

Klíčové trezory:

Odpověď
Klíčový trezor se liší dle konstrukce, ale typicky má 24, 32, nebo 64 pozic. Na každou pozici se zavěšuje plomba, která má ocelové lanko a lze na něj klíče zavěsit. Doporučené množství je do cca 10 klíčů, dle jejich velikosti. Práva se poté přiřazují jednotlivým pozicím (svazkům klíčů).
Odpověď
Ano. Co je drobné a lze umístit na lanko, tak lze umístit do trezoru. Např. klíče od sdílených aut, tankovací karty, čipy, unikátní nářadí, apod. Mimo to je také možnost umístit do trezoru například evakuační hlásiče, STOP tlačítka a jiné. Ty pak budou za uzamčenou roletou a lze je dle přání blokovat/odblokovat dle oprávnění uživatele.
Odpověď
Pro venkovní použití (voda, prach, …) lze použít červený požární trezor (Sofim spol. s r.o.: Elektronický klíčový trezor - požární provedení). Trezor nemusí obsahovat evakuační hlásič a po domluvě může být i v jiné barvě. Lze jej samozřejmě použít i do vnitřních prostor. Ostatní typy jsou určené do vnitřních prostor, ale lze využít například rozvaděčovou skříň s venkovním krytím, do které bude trezor umístěn a poté lze i ostatní typy použít venku.

Odpověď
Klíčový trezor má několik stupňů zabezpečení. Samotná konstrukce trezoru je ze silnostěnného plechu. Vše je ukryto za roletou/dveřmi, které se odemknou pouze po ověření uživatele. Jednotlivé pozice poté mají své unikátní kódy, takže jej nelze vrátit jinak/jinam než tam kam patří. O každém pohybu klíče jsou vedené záznamy, takže lze poznat kdo a kdy s klíčem manipuloval.
Odpověď
Klíčový trezor může fungovat samostatně, ale vhodnější je mít centralizovaný systém, kdy existuje jedna centrální databáze a trezory si poté s touto databází vyměňují data. K centrální databázi lze připojit libovolné množství klíčových trezorů.
Odpověď
Oprávnění lze spravovat pohodlně ve webovém konfiguračním prostředí. Pověřená osoba má po přihlášení možnost nastavení klíčů, správu uživatelů, tvorbu skupin klíčů, nastavení časových oprávnění, a další.
Odpověď
Klíčový trezor pro svůj provoz vyžaduje napájení 230 V/6 A/50 Hz. Pro centralizovaný systém/vzdálenou správu poté i TCP/IP připojení pomocí UTP kabelu. Montáže se provádí zavěšením na zeď. Pro sádrokartonové, a jinak nevhodné materiály pro uchycení, pak lze postavit trezor na podstavec a ke zdi ho pouze zajistit.
Odpověď
Ano. Rádi Vám klíčový trezor předvedeme a ukážeme všechny jeho funkce u nás na firmě. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit se.
Odpověď
Ano, je to možné. Jsme velice flexibilní a přizpůsobíme řešení tak aby vyhovovalo přesně pro Vás. Vše je otázkou domluvy.
Odpověď
Klíčový trezor podporuje formát čteček protokolu Wiegand, tedy pokud je tato technologie podporována, pak může být použita i pro ověření uživatele. Kromě toho lze přidat další metody ověření jako pin, či biometrické ověření (obličej, otisk prstu, apod.).
Odpověď
Ano. Obsahuje záložní napájení 12 V akumulátorem. Pokud by byl výpadek napájení delší, je možné poučenou osobou trezor otevřít a daný klíč/svazek klíčů uvolnit.