Řízení SW a monitoring procesů

Svým zákazníkům nabízíme tyto služby v oblasti software (SW):
  • tvorba aplikačního a uživatelského SW pro vizualizační a informační systémy
  • tvorba aplikačního a uživatelského SW pro procesní automaty a řídicí systémy
  • zakázkový SW pro průmyslovou komunikaci
  • SW pro integraci systémů na procesní i informační úrovni
Přínosy pro zákazníky
Za klíčové přínosy považujeme:
  • Jednotné prostředí pro ovládání celého systému
  • Úspora času a nákladů za automatizace procesů
  • Integrovaný soubor informací a jednotný zdroj dat