Servisní služby

Zabezpečujeme servis, a to nejen po dobu záruční lhůty, ale po celou dobu životnosti dodávky.

Námi poskytovaný servis může mít řadu podob: od opravy na vyzvání zákazníka, přes poskytování delší záruční lhůty, až po smluvní převzetí péče o provozuschopnost produktu po dobu jeho životnosti.

Poskytujeme jak jednorázově objednaný servis, tak i servis pravidelný i servis s garantovanou dobou dostupnosti v režimu 7/24/365

Přínosy pro zákazníky
Za klíčové přínosy považujeme:
  • Garantovaná provozuschopnost zařízení
  • Úspora času a nákladů na školení servisních specialistů zákazníka
  • Prodloužení životnosti zařízení pravidelným servisem
Reference

T-Systems Czech Republic - nepřetržitý servis technologií MaR datasálů a dohledu technologických zařízení lokalit a nepřetržitý servis přístupových a zebezpečovacích systémů