Dodávky na klíč

Realizujeme komplexní dodávky „na klíč“ v oblastech měření, regulace a softwarových služeb.

Projekty tohoto typu obsahují všechny činnosti spojené s těmito oblastmi:

 • zjištění současného stavu a příprava strategie řešení
 • návrh technického řešení při využití všech dostupných zdrojů
 • optimalizace návrhu technického řešení
 • vytvoření kompletní projektové dokumentace
 • dodání nových komponent a dalšího potřebného zařízení (rozvaděče, servopohony, frekvenční měniče, kabelové trasy, senzory, čidla, měřicí sondy, řídicí a ovládací moduly, regulátory, řídicí systémy, počítače, síťové prvky, software atd.)
 • montáž a instalace nové technologie u zákazníka
 • zprovoznění a odzkoušení plné funkčnosti dodané technologie
 • zaškolení obsluh a konzultace dle přání zákazníka
 • předání dokumentace skutečného stavu
 • provádění pravidelného servisu na základě servisní smlouvy
Přínosy pro zákazníky
Využitím dodávky na klíč získáváte zejména:
 • jistotu ceny
 • omezení rizik z integrace několika dodavatelů
 • rychlejší proces celé dodávky
 • veškeré chyby/problémy jsou řešeny pouze s jedním dodavatelem
 • historii úspěšných projektů a spokojených klientů
Reference
Škoda Auto - systém správy klíčových trezorů