Systémová integrace

Systémovou integrací v našem pojetí rozumíme tvorbu integrovaného systému, který v sobě zahrnuje prvky všech podnikových úrovní – řídicí automaty – PLC, DDC, komunikační kanály, operátorská rozhraní, nadřazené řídicí, vizualizační a informační systémy. Případně také podnikové a výrobní informační systémy.

Naším cílem je tyto úrovně vzájemně propojit a dosáhnout tak synergického efektu, který Vám poskytne všechny informace v potřebné frekvenci a čase a současně Vám bude snižovat provozní náklady.

Přínosy pro zákazníky
Za ty nejdůležitější přínosy naši zákazníci označují:
  • dostupnost informací o provozu a stavu systému
  • historie informací, které je možné analyzovat a následně využít principy prediktivní údržby
  • stabilitu systému
  • zvýšení bezpečnosti systému
  • snížení provozních nákladů