Automatizace budov

Zaměřujeme se na tvorbu inteligentních budov a domácností. Řešení a konzultace dodáváme nejen pro novou výstavbu, ale i pro budovy a domácnosti, které jsou již v užívání. Dodáváme řešení, která pomáhají šetřit provozní a investiční náklady a zvyšovat komfort a hodnotu nemovitostí.

Řízení budov

Cílem řízení budov je šetřit provozní a investiční náklady a zvyšovat komfort a hodnotu nemovitostí.

Mezi oblasti, které řešíme, patří:

 • konzultace
 • návrh a implementace systémů pro správu a řízení zabezpečení budov
 • komplexní systémy pokrývající vzduchotechniku, klimatizaci, vytápění, požární ochranu a zabezpečení osob a majetku

V oblasti budov řešíme zejména:

 • Life Safety Management
 • primární monitorování a plné řízení systému kouřových detektorů a detektorů požáru
 • Building Management Systém a řízení zařízení zajišťujících vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení atd.
 • Digital Video Management – inteligentní kamerové dohledové systémy
 • Security Management – vstupy osob a vjezdy automobilů do areálů/budov
 • centralizovaná správa výstražných hlášení atp.
Inteligentní domácnosti

Automatizace domácností umožňuje například individuálně řídit teplotu v každé místnosti, a to nejen prostřednictvím regulace výkonu otopných systémů, ale například i automatickým stahováním/vytahováním okenních rolet v závislosti na svitu slunce a venkovní teploty.

Řízení teplené pohody lze snadno rozšířit o doplňkové služby jako audio nebo ambientní osvětlení.

Pro řízení inteligentních domácností používáme výrobky LOXONE.

Přínosy pro zákazníky

Zákazníci s naší podporou dosahují mnoha přínosů již v průběhu realizace projektů, zejména však po jejich ukončení.

Za ty nejdůležitější přínosy naši zákazníci označují:

 • zvýšení bezpečnosti a zamezení přístupů nepovolaných osob do areálů a budov
 • flexibilní řešení, které je možné dle potřeb dále rozvíjet
 • vysoká spolehlivost
 • implementace řešení za běžného provozu budovy

Dále naši zákazníci oceňují:

 • snížení provozních nákladů
 • omezení tepelných zisků v létě a jejich využití v zimním období
 • zabezpečovací prvky
 • správa prostřednictvím mobilních zařízení
Reference
 • Kongresové centrum v Praze
 • Palác Křižík
 • Praha City Center
Produkty

V oblasti řízení budov nejčastěji využíváme regulátorů EagleHawk a Hawk. Tyto regulátory jsou využitelné jak pro menší aplikace (rodinné domy, malé výměníkové stanice), tak i pro velké projekty jako jsou administrativní, obchodní, centra, školy, úřady atp.

Dodáváme čidla, akční prvky a všechny ostatní produkty pro polní instrumentaci.

V oblasti periferií využíváme především produktů společnosti Honeywell. Na přání zákazníka jsme schopni alternativních záměn. Nejčastěji Domat, JCI, AMIT, okrajově Siemens.